Blogia
FACAO-Federació d'Asociacións Culturáls de l'Aragó Oriental

XI CONCÚRS LLITERARI EN ARAGONÉS ORIENTAL “Roberto G. Bayod”

XI  CONCÚRS LLITERARI  EN  ARAGONÉS ORIENTAL “Roberto G. Bayod”

(En cualquiera de les modalidáts llingüístiques propies de la zona oriental d’Aragó)

 

              Bases    2012


Los escríts podrán sé narratibos, teyatráls u poetics, de testo llibre, y se balorará en funció de lo interesán que sigue lo seu contingut.

  Los trebálls an d’está escríts en cualquier modalidat llingüística de l’aragonés oriental.

  La escritura quede llibre a criteri dels participáns, pero aquélls que bulguen orientació gramatical, ortográfica u biblliográfica poden contactá en la FACAO a:    Mail:    facaoaragon@gmail.com

  Estensió :  llibre

  La decisió del churat sirá irrebocablle.

 

  Les obres s’an d’enbiá a una d’estes sedes de FACAO:

 LO TIMÓ                                         AMÍCS DE FRAGA

 22540 - ALTORRICÓ (Huesca)            22520 - FRAGA (Huesca)

 

ASOC. CULT. BAIX ARAGÓ-MATARRAÑA

 44580 - VALDERROBRES (Teruel)


   S’entregará l’escrit orichinal  acompañat d’un sobre tancat, y adíns y’anirán los datos personáls de l’autó/ra (Nom, D.N.I., edat, direcció y pobllació, teléfono u mail).

 

FECHA LÍMIT D’ENTREGA :       15 d’ Octubre de 2012

Los ganadós recibirán Diplloma acreditatibo y’ls premios correspondiéns.

S’intentará publlicá totes les obres a la PRENSA de les comarques de l’Aragó oriental. 

 

Organice:

  Federació d’Asociacións Culturáls

                de l’Aragó Oriental

www.facao.com                 facaoaragon@gmail.com

0 comentarios