Blogia
FACAO-Federació d'Asociacións Culturáls de l'Aragó Oriental

XIII CONCÚRS LLITERARI EN ARAGONÉS ORIENTAL “Roberto G. Bayod”

XIII CONCÚRS LLITERARI EN ARAGONÉS ORIENTAL “Roberto G. Bayod”

 XIII  CONCÚRS LLITERARI  EN  ARAGONÉS ORIENTAL

“Roberto G. Bayod”

 

(En cualquiera de les modalidáts llingüístiques propies de la zona oriental d’Aragó)

Bases    2014

Los escríts podrán sé narratibos, teyatráls u poetics, de testo llibre, y se balorará en funció de lo interesán que sigue lo seu contingut.

Los trebálls an d’está escríts en cualquier modalidat llingüística de l’aragonés oriental.

La escritura quede llibre a criteri dels participáns, pero aquélls que bulguen orientació gramatical, ortográfica u biblliográfica poden contactá en la FACAO a:    Mail:    facaoaragon@gmail.com

Estensió :  llibre

La decisió del churat sirá irrebocablle.

 

Les obres s’an d’enbiá a una d’estes sedes de FACAO:

 LO TIMÓ                                         AMÍCS DE FRAGA

 22540 - ALTORRICÓ (Huesca)            22520 - FRAGA (Huesca)


                            ASOC. CULT. BAIX ARAGÓ-MATARRAÑA

                            44580 - VALDERROBRES (Teruel)


S’entregará l’escrit orichinal acompañat d’un sobre tancat, y adíns y’anirán los datos personáls de l’autó/ra (Nom, D.N.I., edat, direcció y pobllació, teléfono u mail).

 

FECHA LÍMIT D’ENTREGA :       20 d’ Octubre de 2014

Los ganadós recibirán Diplloma acreditatibo y’ls premios correspondiéns.

S’intentará publlicá totes les obres a la PRENSA de les comarques de l’Aragó oriental. 

 

Organice:

Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental

www.facao.com                 facaoaragon@gmail.com

 

0 comentarios